"Teraz będziemy razem służyć." Wspomnienie na Dzień Dziadka

 

W ten szczególny dzień nasz żołnierz st. szer. Natalia Gieroim podzieliła się z nami historią swojego śp. pradziadka - Witolda, żołnierza AK, uhonorowanego Złotym Krzyżem Zasługi, Orderem Odrodzenia Polski, Krzyżem AK i Krzyżem Partyzanckim. Uszanujmy pokolenie, które budowało naszą historię!


Kpt. Witold Tracewicz, ps. „Starszyński” (ur. 14.12.1921 r. w miejscowości Choduciszki, województwo Wilno) ukończył Gimnazjum w Święcianach i w wieku 14 lat wstąpił do Związku Strzeleckiego. W obecności Józefa Dąbrowicza, ps. „Kula” oraz Andrzeja Spasiewicza ps. „ Dąb” złożył przysięgę w Wodociszkach. W 1942 roku, wstąpił do 23 Brygady - Żejmiana, następnie do 36 Brygady. Brał udział w Akcji: „Burza”, „Ostra Brama - oswobodzenie Wilna spod jarzma Niemców i Sowietów”. Uczestniczył w ratowaniu 50 żołnierzy od zsyłki na Kaługę. Trzy razy skazany na karę śmierci: jeden raz przez Niemców, dwa razy przez Sowietów. Po przyjeździe do Polski w 1944 roku, był wielokrotnie przesłuchiwany przez UB.
Od młodych lat z Pradziadkiem łączyła mnie silna więź, był on dla mnie wzorem do naśladowania, Bohaterem i przyjacielem. W dzieciństwie ciągle otaczały mnie opowieści i wspomnienia pradziadka o tym jak z kompanami walczyli o Wolną Polskę. Zawsze zapatrzona w jego szczery uśmiech, który nawet w ciężkich chwilach otaczał ciepłem i empatią każdego, kto tego potrzebował…
Pradziadek był człowiekiem honorowym i oddanym całym sobą ludziom i Bogu. Jego postawa sprawiła, że w dorosłym życiu postanowiłam wstąpić w szeregi WOT i kontynuować zaszczyt jaki przypadł mojej rodzinie - służyć ludziom i Ojczyźnie. Na przysiędze oczywiście nie mogło go zabraknąć. Stojąc na placu wypowiadając słowa przysięgi, łzy napływały mi do oczu, ponieważ on stał po drugiej stronie, ubrany w mundur galowy w wieku 98 lat. Tak jak i on kiedyś, składałam przyrzeczenie Bogu i Polsce. Po uroczystości dziadek powiedział: „Wśród tych 100 żołnierzy widziałem Cię i dumny jestem, że razem z Tobą śpiewałem hymn jako żołnierz z żołnierzem i teraz razem będziemy służyć.
Pradziadek, niezłomny żołnierz Armii Krajowej odszedł na wieczną wartę 7.12.2020 r.
st. szer. Natalia Gieroim

Zespół Prasowy WOT

powiązane informacje

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej ma swój Sztandar
Dowódca WOT,  Stańczyk,  Wydarzenia,  Tradycja 
Chwała bohaterom! 82. rocznica powstania Armii Krajowej.
Stańczyk,  Dowódca WOT,  Tradycja 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Społeczne,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk