Nadchodzące przysięgi- zapowiedź

 

W nadchodzący weekend blisko 300 ochotników wypowie słowa roty – uroczystej przysięgi wojskowej. W sobotę 4 grudnia br. przysięgę złożą Terytorialsi z województwa łódzkiego, mazowieckiego i śląskiego z kolei w niedzielę 5 grudnia br. z lubelskiego, podkarpackiego, zachodniopomorskiego oraz mazowieckiego.

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest to akt ślubowania będący jednocześnie wyrazem najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego. Takie zobowiązanie w nadchodzący weekend podejmie blisko 300 żołnierzy-ochotników, którzy wypowiedzą uroczyste słowa roty. Będzie to bardzo ważny czas zarówno dla ślubujących, jak i ich rodzin oraz najbliższych. Przysięgi odbędą się aż w siedmiu lokalizacjach: Zgierzu, Grójcu, Pszczynie, Lublinie, Jarosławiu, Choszcznie oraz Zegrzu.

Terytorialna służba wojskowa jako jedyna pozwala na pogodzenie życia zawodowego i prywatnego ze służbą Ojczyźnie. WOT stanowi wspólnotę żołnierzy pełniących terytorialną i zawodową służbę wojskową, ukierunkowaną na realizację misji wspierania i obrony lokalnych społeczności. Budowanie potencjału osobowego to jeden z priorytetowych kierunków formacji pozwalający osiągnąć zdolności operacyjne. Obecna sytuacja kryzysowa na granicy polsko-białoruskiej wyzwala w Polakach poczucie patriotyzmu i potrzeby służby swojej Ojczyźnie, co przekłada się na liczne zgłoszenia do służby wojskowej w WOT. Niemalże co tydzień w szeregi Terytorialsów wcielane jest blisko 300 nowych ochotników. Planujemy, że na koniec bieżącego roku osiągniemy liczebność 32 tys. żołnierzy. Z kolei do  końca 2026 roku potencjał formacji wzrośnie do 53 tysięcy.

 

przysięgi 4-5 grudnia

 

4 grudnia 2021 r.

GRÓJEC

W 6 Mazowieckiej Brygadzie OT im. rotmistrza Witolda Pileckiego żołnierze złożą przysięgę wojskową na terenie 61 batalionu lekkiej piechoty w Grójcu o godz. 12:00.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi por. Dominik PIJARSKI, tel.: 887 869 955.

ZGIERZ

Żołnierze 9 Łódzkiej Brygady OT im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego, ps. „Warszyc” złożą przysięgę na terenie kompleksu wojskowego w Zgierzu ul. Konstantynowska 85 o godz. 11:00.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi Małgorzata GLIŃSKA, tel.: 887 206 097.

PSZCZYNA

W nadchodzącą sobotę żołnierze 13 Śląskiej Brygady OT im. ppłk. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg” złożą przysięgę w Pszczynie w miejscu pamięci „Trzy Dęby”  o godz. 12:00.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi Monika KRASIŃSKA-LIGEJKA, tel.: 533 717 067.

 

5 grudnia 2021 r.

LUBLIN

W niedzielę, 5 grudnia żołnierze 2 Lubelskiej Brygady OT im. mjr. Hieronima Dekutowskiego, ps. „Zapora” złożą przysięgę na terenie kompleksu wojskowego w Lublinie ul. Droga Męczenników Majdanka o godz. 10:00.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi kpt. Damian Stanula, tel.: 725 880 174. 

JAROSŁAW

Ochotnicy 3 Podkarpackiej Brygada Obrony Terytorialnej im. płk Łukasza Cieplińskiego złożą przysięgę wojskową na Miejskim Rynku w Jarosławiu o godz. 11:00.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi kpt. Witold SURA, tel.: 600 819 411

CHOSZCZNO

W Choszcznie na terenie kompleksu wojskowego zaprzysiężeni zostaną żołnierze 14 Zachodniopomorskiej Brygady OT im. ppłk. dypl. Stanisława Jerzego Sędziaka, ps. „Warta”. Przysięga odbędzie się o godz. 12:00.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi Marcin GÓRKA, tel.: 607 600 891.

ZEGRZE

W Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki im. gen. bryg. Heliodora Cepy w najbliższą niedzielę żołnierze złożą przysięgę na terenie jednostki wojskowej o godz. 11:00.

Akredytację na uroczystość dla mediów prowadzi por. Małgorzata NOWAK, tel.: 727 014 044.

Zespół prasowy WOT

powiązane informacje

Nadchodzące przysięgi - zapowiedź
Przysięgi,  Wydarzenia