Wręczono sztandary wojskowe sześciu jednostkom WOT
27.09.2021

Wręczono sztandary wojskowe sześciu jednostkom WOT

 

26 września br. na Placu Marszałka Józefa Piłsudskiego w Warszawie, podczas centralnych obchodów święta Wojsk Obrony Terytorialnej, wręczone zostały sztandary wojskowe dla pięciu brygad OT oraz Centrum Szkolenia WOT. Z rąk ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka sztandary odebrali dowódcy 5 Mazowieckiej Brygady OT, 7 Pomorskiej Brygady OT, 11 Małopolskiej Brygady OT, 13 Śląskiej Brygady OT, 16 Dolnośląskiej Brygady OT oraz komendant Centrum Szkolenia WOT w Toruniu.

Sztandar jest znakiem jednostki wojskowej Sił Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej. Jest on symbolem sławy wojennej i tradycji oraz wierności, honoru i męstwa, których Ojczyzna wymaga od swych żołnierzy. Wywodzi się z dawnych znaków bojowo–rozpoznawczych, które służyły do łączności między wodzem a oddziałem. Na polu bitwy widać było wysoko wzniesione sztandary i chorągwie, które wskazywały kierunek natarcia i obecność wojsk. Dlatego też zdobyć znak rozpoznawczy  przeciwnika było przełomem w walce, stracić go - dyshonorem.

Płatem sztandaru jest tkanina biała w kształcie kwadratu, po którego obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca siedmioma gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą.

 

OPISY SZTANDARÓW

 

5 Mazowiecka Brygada Obrony Terytorialnej

Matką Chrzestną Sztandaru 5 Mazowieckiej Brygady OT jest siostrzenica patrona 5 brygady podporucznika Mieczysława Dziemieszkiewicza - Barbara KOWNACKA-PŁAUSZEWSKA. Ojcem Chrzestnym Sztandaru jest Wojewoda Mazowiecki -  Konstanty RADZIWIŁŁ.

Płat sztandaru ma wymiary 75x75 wykonany jest z białej tkaniny w kształcie kwadratu, po obu stronach której znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są zgodne z barwami Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca siedmioma gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą.

Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego, z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychem a korona, dziób i szpony orła, złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu oraz w ich polach cyfra „5” ‑ numer Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej, haftowana złotym szychem.

Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej, a w ich polach umieszczone są symbole związane z jednostką wojskową oraz symbole nawiązujące do tradycji Brygady.

W dolnym lewym rogu płata sztandaru znajduje się wzór graficzny wieńca wawrzynu z odznaką pamiątkową 5 Mazowieckiej Brygady Obrony Terytorialnej.

W dolnym prawym rogu - wzór graficzny wieńca wawrzynu z wizerunkiem Matki Boskiej Częstochowskiej.

W górnym prawym rogu - wzór graficzny wieńca wawrzynu z orłem Armii Krajowej.

W górnym lewym rogu wzór graficzny wieńca wawrzynu z inicjałami patrona „MD” i skrótem „NSZ”.

 

7 Pomorska Brygada Obrony Terytorialnej

Matką Chrzestna Sztandaru 7 Pomorskiej Brygady OT jest bratowa kapitana marynarki Adama Dedio, patrona brygady - Irena DEDIO. Ojciecem Chrzestnym Sztandaru jest Piotr CZEREPUKA - twórca i lider największej spoza Warszawy grupy rekonstrukcyjnej Powstania Warszawskiego CZATA 49.

Płatem sztandaru jest tkanina biała w kształcie kwadratu (o wym. 75 cm x 75 cm), po którego obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca siedmioma gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą.

Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego, z głową zwróconą do drzewca, haftowanego srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach znajduje się liczba „7” – symbolizująca numer Brygady, haftowana złotym szychem.

Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej, a w ich polach zawarte są symbole związane z Wojskami Obrony Terytorialnej oraz symboliką Brygady.

W górnym lewym rogu płata sztandaru w polu wieńca umieszczony jest wizerunek orła Wojsk Obrony Terytorialnej.

W górnym prawym rogu płata sztandaru umieszczony w wieńcu wawrzynu herb województwa pomorskiego. Herb województwa pomorskiego to żółta tarcza, w którą wpisany jest gryf pomorski w kolorze czarnym.

W dolnym prawym rogu płata sztandaru, przy drzewcu sztandaru,  w polu wieńca umieszczony jest Ryngraf Żołnierzy Wyklętych.

W dolnym lewym rogu płata sztandaru, przy drzewcu sztandaru, w polu wieńca umieszczono odznakę pamiątkową 7PBOT.

Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego. Na przedniej ścianie podstawy umieszczona jest skrócona nazwa brygady. Wewnątrz podstawy jest umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru.

Drzewce sztandaru jest sporządzone z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z metalu białego. Na górnym końcu drzewca umieszczona jest głowica, na dolnym – stożkowate okucie z metalu białego. Na drzewcu umieszczone jest 14 gwoździ honorowych oraz 7 gwoździ pamiątkowych.

Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczona na drzewcu poniżej podstawy z orłem, po głównej stronie płata. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą koloru złotego, taką jak płat sztandaru.

 

11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

Matką Chrzestną sztandaru 11 Małopolskiej Brygady OT jest Irena Okulicka-Kaczmarek - bratanica generała Leopolda Okulickiego ps. Niedźwiadek, patrona Brygady. Ojcem Chrzestnym Sztandaru jest Jan Adam KSIĘŻYK.

Płatem sztandaru jest tkanina biała w kształcie kwadratu, na której po obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca siedmioma gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą.

Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego, z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu oraz w ich polach liczba „11” ‑ numer 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej, haftowana złotym szychem.

Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej, a w ich polach umieszczone są symbole związane z jednostką wojskową oraz symbole (herby) nawiązujące do tradycji Brygady.

W górnym prawym rogu płata sztandaru, na białej tkaninie umieszczone są dwie gałązki wawrzynu ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części haftowane złotym szychem. W ich polu umieszczony jest Herb Województwa Małopolskiego jako symbol stałego rejonu odpowiedzialności 11 MBOT.

W dolnym prawym rogu płata sztandaru, na białej tkaninie umieszczone są dwie gałązki wawrzynu ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części haftowane złotym szychem. W ich polu umieszczona jest odznaka pamiątkowa Zgrupowania AK „Żelbet”.

W górnym lewym rogu płata sztandaru, na białej tkaninie umieszczone są dwie gałązki wawrzynu ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części haftowane złotym szychem. W ich polu umieszczony jest wizerunek odznaki Krzyża Armii Krajowej.

W dolnym lewym rogu płata sztandaru, na białej tkaninie umieszczone są dwie gałązki wawrzynu ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części haftowane złotym szychem. W ich polu umieszczona jest odznaka pamiątkowa 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego. Na przedniej ścianie podstawy jest umieszczony jest monogram 11 MBOT stanowiący skrót nazwy brygady. Wewnątrz podstawy jest umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru.

Drzewiec sztandaru jest sporządzony z drewna toczonego. Drzewiec jest dwudzielny, połączony tuleją z metalu białego. Na górnym końcu drzewca umieszczona jest głowica, na dolnym – stożkowate okucie z metalu białego. Na drzewcu umieszczone jest 14 gwoździ honorowych, po 7 gwoździ przypadających na obie strony drzewca (płaty sztandaru).

Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczona na drzewcu poniżej podstawy z orłem, po głównej stronie płata. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą koloru złotego, taką jak płat sztandaru.

 

13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej

Ojcem chrzestnym sztandaru 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest Burmistrz Kuźni Raciborskiej - Paweł Macha, a matką chrzestną wnuczka pierwszego Marszałka Sejmu Śląskiego, Konstantego Wolnego, Aleksandra Klocek.

Płatem sztandaru jest tkanina biała w kształcie kwadratu 75 x 75 cm, po którego obu stornach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Prawy bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca siedmioma gwoździami z białego metalu po każdej stornie płata (drzewca). Pozostałe boki sztandaru obszyte są złotą frędzlą.

Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego,  w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego z głową zwróconą w stronę drzewca, haftowanego srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach znajduje się liczba „13” – symbolizująca numer brygady, haftowana złotym szychem.

Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej, w ich polach zawarte są symbole związane z Wojskami Obrony Terytorialnej oraz symbolika Brygady.

W dolnym lewym rogu w polu wieńca wawrzyńca jest haftowany barwienie wizerunek odznaki pamiątkowej 13. Śląskiej Obrony Terytorialnej.

W górnym lewym rogu w polu wieńca umieszczony jest orzeł w koronie zamkniętej, ze wzniesionymi skrzydłami, głową zwróconą w prawo, siedzący na tarczy amazonek, a na tarczy umieszczono złoty znak Polski Walczącej.

W górnym prawym rogu w polu wieńca umieszony jest haftowany barwnie Orzeł Górnośląski z Herbu Piastów Górnośląskich.

W dolnym prawym rogu, przy drzewcu sztandaru, w polu wieńca umieszczony jest haftowany złotym szychem monogram „WP” – Wojsko Polskie.

Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych  z białego metalu. Korona, dziób i szpony orła są kolory złotego. Na przedniej ścianie podstawy umieszczone są inicjały jednostki wojskowej „13 SBOT”. Wewnątrz podstawy jest umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru.

Drzewiec sztandaru sporządzony jest z drewna toczonego, dwudzielnego połączonego tuleja  z białego metalu. Na górnym końcu drzewca umieszczona jest głowica, a na dolnym stożkowate okucie z białego metalu. Na drzewcu umieszczone jest po 14 gwoździ honorowych po obu stronach drzewca (płatu sztandaru). Na grzbiecie drzewca jest umieszczonych 6 gwoździ pamiątkowych.

Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczona na drzewcu poniżej podstawy z orłem, po głównej stornie płata. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą koloru złotego, taką jak płat sztandaru.

 

16 Dolnośląska Brygada Obrony Terytorialnej

Matką Chrzestna Sztandaru 16 Dolnośląskiej Brygady OT jest pani Ewa MAŃKOWSKA, a Ojciec Chrzestnym pan Krzysztof Marszałek, syn podpułkownika Ludwika Marszałka ps. ZBROJA, patrona brygady.

Płatem sztandaru jest tkanina biała w kształcie kwadratu, po której obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca siedmioma gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą.

Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego, z głową zwróconą do drzewca, haftowany srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu oraz w ich polach numer jednostki wojskowej: „16”, haftowany złotym szychem.

Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej, a w ich polach umieszczone są symbole związane z historią jednostki wojskowej.

W górnym prawym rogu płata sztandaru, przy drzewcu sztandaru, na białej tkaninie umieszczone są dwie gałązki wawrzynu ułożone w kształcie wieńca otwartego w dolnej części haftowane złotym szychem. W ich polu umieszczony jest Orzeł Armii Krajowej haftowany srebrną nicią.

W górnym lewym rogu płata sztandaru, na białej tkaninie umieszczone są dwie gałązki wawrzynu ułożone w kształcie wieńca otwartego w dolnej części haftowane złotym szychem. W ich polu umieszczony Krzyż Zrzeszenia Wolność i Niezawisłość.

W dolnym prawym rogu płata sztandaru, przy drzewcu sztandaru, na białej tkaninie umieszczone są dwie gałązki wawrzynu ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części haftowane złotym szychem. W ich polu umieszczony jest wizerunek Matki Boskiej Częstochowskiej.

W dolnym lewym rogu płata sztandaru, przy drzewcu sztandaru, na białej tkaninie umieszczone są dwie gałązki wawrzynu ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części haftowane złotym szychem. W  ich  polu umieszczona jest odznaka pamiątkowa 16 Dolnośląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Głowica sztandaru składa się z orła i podstawy, wykonanych z białego metalu. Korona, dziób i szpony orła są koloru złotego. Na przedniej ścianie podstawy umieszczone są inicjały jednostki wojskowej „DBOT”. Wewnątrz podstawy jest umieszczony zminiaturyzowany akt nadania sztandaru.

Drzewce sztandaru jest sporządzony z drewna toczonego. Drzewce jest dwudzielne, połączone tuleją z metalu białego. Na górnym końcu drzewca umieszczona jest głowica, na dolnym – stożkowate okucie z metalu białego. Na drzewcu umieszczone jest po 7 gwoździ honorowych przypadających na obie strony drzewca (płaty sztandaru) oraz 9 gwoździ pamiątkowych.

Szarfa o barwach Rzeczypospolitej Polskiej jest umieszczona na drzewcu poniżej podstawy z orłem, po głównej stronie płata. Jej oba końce dochodzą do dolnego brzegu płata i są zakończone frędzlą koloru złotego, taką jak płat sztandaru.

 

Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej

Rodzicami chrzestnymi sztandaru Centrum Szkolenia WOT w Toruniu są mjr Maria KOWALEWSKA ps. MYSZ - oraz pan Piotr CAŁBECKI.

Płat sztandaru ma wymiary 75 x 75 cm i jest tkanina biała w kształcie kwadratu, po którego obu stronach znajduje się krzyż kawalerski wykonany z tkaniny czerwonej. Barwy sztandaru są białe i czerwone, ustalone dla barw Rzeczypospolitej Polskiej. Jeden bok sztandaru wszyty jest w białą skórę przymocowaną do drzewca siedmioma gwoździami z białego metalu po każdej stronie płata (drzewca). Boki sztandaru, z wyjątkiem boku przytwierdzonego do drzewca, są obszyte frędzlą złotą o długości 5 cm.

Na stronie głównej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, w czerwonym kręgu znajdują się dwie gałązki wawrzynu, ułożone w kształcie wieńca otwartego w górnej części, haftowane złotym szychem. Pośrodku wieńca jest umieszczony wizerunek orła białego, z głową zwróconą do drzewca, haftowanego srebrnym szychem; korona, dziób i szpony orła są haftowane złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża kawalerskiego, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, a w ich polach znajduje się napis „CSWOT” – symbolizujący nazwę Centrum, haftowany złotym szychem.

Na stronie odwrotnej płata, pośrodku krzyża kawalerskiego, znajduje się wieniec, taki jak na stronie głównej, w środku którego jest umieszczony w trzech wierszach napis „BÓG HONOR OJCZYZNA”, haftowany złotym szychem. Pomiędzy ramionami krzyża, w rogach płata, są umieszczone wieńce wawrzynu, takie jak na stronie głównej, a w ich polach zawarte są symbole związane z Wojskami Obrony Terytorialnej oraz symboliką Centrum.

W dolnym lewym rogu płata sztandaru w polu wieńca umieszczono odznakę Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej im. kpt. Eugeniusza Konopackiego.

W górnym lewym rogu płata sztandaru w polu wieńca umieszczony jest wizerunek orła Wojsk Obrony Terytorialnej.

W górnym prawym rogu płata sztandaru, przy drzewcu sztandaru w polu wieńca umieszczony jest herb miasta Toruń.

W dolnym prawym rogu płata sztandaru, przy drzewcu sztandaru w polu wieńca umieszczona są inicjały „E.K.” – Eugeniusza Konopackiego, patrona CSWOT.

Zespół prasowy WOT

Załączniki

powiązane informacje

Kolejne przysięgi Terytorialsów już w ten weekend - zapowiedź.
Wydarzenia,  Przysięgi,  Tradycja 
Chwała bohaterom! 82. rocznica powstania Armii Krajowej.
Stańczyk,  Dowódca WOT,  Tradycja 
Wojska Obrony Terytorialnej – podsumowanie roku 2023
Promocja oficerska,  Kwalifikacja wojskowa,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk,  Kooperacja,  Siły Zbrojne RP,  Współpraca,  Międzynarodowe,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Sprzęt i uzbrojenie,  CSWOT 
Życzenia z okazji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia
Społeczne,  Tradycja,  Dowódca WOT,  Stańczyk