Projekt „Pracodawca przyjazny WOT” – podsumowanie pierwszego etapu

 

Trwa druga edycja projektu skierowanego dla pracodawców przyjaznych naszej formacji. Zrozumienie przez pracodawców misji i zadań Wojsk Obrony Terytorialnej warunkuje rozwój formacji, stwarza także warunki do niezakłóconego pełnienia terytorialnej służby wojskowej przez osoby aktywne zawodowo.

Konkurs skierowany jest do pracodawców zatrudniających żołnierzy pełniących terytorialną służbę wojskową i ma na celu wyłonienie oraz wyróżnienie pracodawców, którzy swoją postawą poprzez tworzenie dobrych warunków panujących w zakładach pracy, wspierają pracowników-żołnierzy OT, rozumieją istotę budowy formacji, w tym realizowane przez nią cele i zadania, szczególnie w aspekcie lokalnym.

Zakończył się pierwszy etap projektu - wyłonienie pracodawców na szczeblu wojewódzkim w ramach czterech kategorii konkursowych:

I. Mikro przedsiębiorstwa – do 10 zatrudnionych osób;

2 LBOT - Alurama Marcin Sagan (p. Marcin Sagan)

3 PBOT - „Samantha” (p. Anna Kornak-Przywara)

5 MBOT - Fundacja LOTTO im. Haliny Konopackiej w Warszawie (p. Anna Kukla)

6 MBOT - APEX.IT Services (p. Artur Kamiński)

7 PBOT - Polski Związek Działkowców Stowarzyszenie Ogrodowe w Warszawie, Okręg Pomorski w Gdańsku

10 ŚBOT - LAIT TRANSPORT (p. Olga Gawron)

11 MBOT - Sky Access Team S.C. ( p. Sylwester Mazurek, p. Jakub Ochnio, p. Mariusz Olkowski)

14 ZBOT - BRUKOR (p. Ewa Korszon-Bruzda)

16 DBOT - D-Box Syców

 

II. Małe przedsiębiorstwa – zatrudniające poniżej 50 osób;

2 LBOT - Środowiskowy Dom Samopomocy „Misericordia” (ks. Waldemar Sądecki)

3 PBOT - „Bank Nowy BFG S.A. Oddział w Rzeszowie” (Pani Grażyna Zielińska)

6 MBOT - Transport i Spedycja MAX-POL Krakowiak Sławomir, Jedlanka gm. Jedlińsk (Pan Sławomir Krakowiak)

7 PBOT - JULKOR ( p. Adam Piłat)

10 ŚBOT - WOLF TRUCKING &CO SP. Z.O.O. ( p. Marcin Pierzchalski (Prezes Zarządu)

16 DBOT - Pol-sver S.A

 

III. Średnie przedsiębiorstwa – zatrudniające powyżej 50 osób;

1 PBOT - AC S.A. (p. Anatol Timoszuk)

2 LBOT - Port Lotniczy Lublin S.A. Służba Ochrony Lotniska (p. Andrzej Sikora)

4 WMBOT - Centrum Naukowo-Biznesowe Feniks, I Liceum Ogólnokształcące im. Polskich Spadochroniarzy w Olsztynie (p. ppłk. rez. Jarosław Chrobot)

5 MBOT - Poczta Polska S.A. ( p. Tomasz Zdzikot)

6 MBOT - I Liceum Ogólnokształcące CN-B Feniks im. Polskich Spadochroniarzy w Płocku ( p. ppłk. rezerwy Jarosław Chrobot)

7 PBOT - Gdańskie Autobusy i Tramwaje Sp. z o.o.

10 ŚBOT - GRUPA AZOTY Kopalnie i Zakłady Chemiczne „Siarkopol” S.A. ( p. Karol Dytkowski Prezes Zarządu)

11 MBOT - NEWAG S.A. ( p. Joanna Kot)

12 WBOT - Poczta Polska S.A. POL RD w Poznaniu

13 ŚBOT - Zespół Pieśni i Tańca Śląsk im. Stanisława Hadyny ( p. Zbigniew Cierniak)

14 ZBOT - CARGOTEC POLSKA (Dyrektor Generalny p. Adam Ryniak)

16 DBOT - Poczta Polska S.A. (p. Bartłomiej Prokopowicz)

 

IV. Podmioty publiczne (z wyłączeniem przedsiębiorstw).

1 PBOT - Urząd Miejski w Łomży ( p. dr. Mariusz Chrzanowski)

2 LBOT - Lubelski Urząd Wojewódzki w Lublinie (p. Lech Sprawka)

3 PBOT - Zespół Szkół Licealnych im. Bolesława Chrobrego w Leżajsku (p. Zbigniew Trębacz)

4 WMBOT - Centrum Edukacji Mundurowej WSFiZ Ełk (p. Agnieszka Pasko)

5 MBOT - Specjalistyczny Szpital Wojewódzki w Ciechanowie (p. Andrzej Kamasa)

6 MBOT - Powiatowa Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Radomiu (p. lek. med. Lucyna Wiśniewska)

7 PBOT - Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku

8 KPBOT - Marszałek Województwa Kujawsko-Pomorskiego ( p. Piotr Całbecki - Urząd Marszałkowski Województwa

9 ŁBOT - Szkoła „LOGOS”, (p. dyrektor mgr Halina Górna)

10 ŚBOT - SZKOŁA PODSTAWOWA im. Stefana Żeromskiego w Brynicy (p. Tomasz Gruszczyński, Dyrektor)

12 WBOT - Starostwo Powiatowe w Zielonej Górze

13 ŚBOT - Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 14 w Sosnowcu (p. Tomasz Pawłowski)

14 ZBOT - Zespół Szkół im. Ignacego Łukasiewicza w Policach (p. dyrektor Agata Jarymowicz)

16 DBOT - Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Legnicy

Konkurs prowadzony jest w 15 województwach. Spośród laureatów szczebla wojewódzkiego wyłonionych zostanie 4 zwycięzców konkursu „Pracodawca przyjazny WOT” na szczeblu centralnym, prowadzonym w Dowództwie Wojsk Obrony Terytorialnej.

Obecnie w szeregach Wojsk Obrony Terytorialnej służy 30 tys. spośród których blisko 60% deklaruje stałe zatrudnienie. Żołnierze OT łączą pełnienie służby wojskowej z życiem rodzinnym i zawodowym. Uzyskanie równowagi jest możliwe wtedy, gdy pracodawca wspiera swojego pracownika i rozumie znaczenie jego służby. Wsparcie ze strony pracodawców jest nieocenionym bodźcem, który niejednokrotnie odgrywa kluczową rolę podczas podejmowania decyzji o przystąpieniu do WOT. W pierwszej edycji tytuł "Pracodawcy przyjaznego WOT" został przyznany Panu Tomaszowi Kądziołce, prezesowi Portu Lotniczego Olsztyn-Mazury. Wyróżnionych też zostało trzynastu laureatów szczebla wojewódzkiego.

Maria KOŁTUNOWSKA
Zespół prasowy Dowództwa WOT

powiązane informacje

Pracodawco, zgłoś się do konkursu! Jeszcze tylko 10 dni!
Społeczne,  Pracodawca 
Terytorialsi kluczem do sukcesu firm
Pracodawca,  Współpraca 
Poczta Polska wprowadza program „Ramię w Ramię z WOT”
Porozumienia,  Pracodawca