„Człowiek – lider” kpr. Jakub Wachnicki – laureat V Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”
18.02.2021

„Człowiek – lider” kpr. Jakub Wachnicki – laureat V Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”

 

Tegorocznym laureatem Nagrody Prezydenta RP w kategorii „Człowiek – lider” został kpr. Jakub Wachnicki – żołnierz 61. batalionu lekkiej piechoty w Grójcu. To ogromny zaszczyt i wyróżnienie dla nas wszystkich!

Od 5 lat w ramach Nagrody Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”  przyznawana jest statuetka w czterech kategoriach: „Człowiek – lider”, „Instytucja – organizacja”, „Dzieło – przedsięwzięcie, projekt” oraz „Nagroda Specjalna”. – „To wyróżnienia dla tych, którzy mają serce, poświęcają się dla innych, myślą o drugim człowieku" – podkreślił Prezydent podczas Gali finałowej V Nagrody. Celem działań Prezydenta RP jest dostrzeganie szlachetnych postaw i przedsięwzięć. – „Realizacja tego, co jest dobrem wspólnym jest polityką w najszlachetniejszym tego słowa znaczeniu. Ci którzy są nominowani, ci którzy są laureatami – są tymi, którzy w najbardziej doskonały sposób, taką właśnie politykę realizują”.

Tegoroczne nagrody, ustanowione przez Prezydenta RP „Dla Dobra Wspólnego”, to nagrody, która – w trudnych czasach – nabierają znaczenia podwójnego. To nagrody dla tych, którzy nie szczędząc swoich sił, nie patrząc na wynagrodzenie, często robiąc to całkiem społecznie, nie patrząc na splendory, robią coś dobrego dla innych ludzi. Dla tych, którzy „(…) mają serce, którzy poświęcają się dla innych, którzy myślą o drugim człowieku, którzy w swoim życiu realizują misję niesienia drugiemu człowiekowi dobra. Wszyscy wiemy, jak bardzo trudne, często niebezpieczne jest to w okresie pandemii koronawirusa. Nagrody w tym roku wręczane mają dodatkowo ten niezwykle szczególny wymiar” – powiedział Prezydent.

Nagroda „Dla Dobra Wspólnego”, honoruje osoby, które w bezinteresowny sposób pomagają innym, które są wrażliwe społecznie, których działalność wynika z potrzeby serca, z potrzeby służenia innym, ale i również osoby które cechuje kreatywność, która w takiej działalność jest nieodłączna. – „Pomaganie innym kształtuje nas samych, pomaga obudzić pokłady dobra, które w nas drzemią, a przy okazji odkryć talenty” – powiedziała podczas Gali Pierwsza Dama Agata Kornhauser-Duda – gość honorowy.

Sylwetki osób i organizacji nominowanych do Nagrody „Dla Dobra Wspólnego” są przykładem, że pomaganie nadaje sens życiu. –”Nie ma dobrze funkcjonujących demokracji bez aktywnego oddolnego zaangażowania, aktywności obywateli. Ci aktywni obywatele pełnią bardzo wiele niezbywalnych funkcji – dla nas wszystkich szalenie istotnych” – powiedział prof. Piotr Gliński, Wiceprezes Rady Ministrów, Minister Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu.

Decyzją Prezydenta RP tegorocznym laureatem w kategorii „Człowiek – lider” został kpr. Jakub Wachnicki – żołnierz 61. batalionu lekkiej piechoty w Grójcu. To ogromny zaszczyt i wyróżnienie dla nas wszystkich!

Jakub Wachnicki na co dzień pracuje jako ratownik medyczny w Państwowym Ratownictwie Medycznym. Ratownictwo medyczne, nie jest jednak jedynym obszarem, w jakim realizuje się w działaniu na rzecz drugiego człowieka. Zaangażowany jest również w działania Ochotniczej Straży Pożarnej, gdzie obok roli strażaka-ochotnika, pełni funkcję zastępcy komendanta lokalnej OSP. –”Ochotnicza Straż Pożarna niewiele różni się od Państwowej Straży Pożarnej – realizujemy te same czynności, jeździmy do tych samych zdarzeń. Podstawową różnicą jest to, że my realizujemy swoje działania, nie w ramach wykonywanego zawodu, lecz jako dodatek do życia codziennego. Porzucamy swoje codzienne czynności, kiedy jest alarm, kiedy drugiemu człowiekowi potrzebna jest pomoc”. Jak podkreśla Jakub Wachnicki, na strażakach-ochotnikach działających lokalnie spoczywa ponadto odpowiedzialność kształcenia, wychowywania i pracy z młodzieżą. Wraz z kolegami strażakami-ochotnikami prowadzi młodzieżową drużynę pożarniczą, w której zaangażowanych jest około 20 młodych chłopaków i dziewcząt. Raz w tygodniu spotykają się z młodzieżą, aby ją uczyć rzemiosła ratowniczego. –”Oprócz tego z mojej inicjatywy od kilku lat prowadzony jest program Świadomość = Życie”. W ramach programu realizowane są zajęcia z pierwszej pomocy. Aktualnie w programie udział wzięło około 2,5 tys. dzieci w różnym wieku, z różnych szkół. –”Każde dziecko uczy się praktycznego działania. Ucząc się praktycznie stawia wiele pytań. My podążając za tymi pytaniami, odpowiadając na nie dostosowujemy program do potrzeb  młodego człowieka. Podążanie za potrzebami procentuje na przyszłość, i mamy na to dowody. Nie raz mieliśmy okazję widzieć tych młodych ludzi w działaniach, w sytuacjach faktycznych, gdy trzeba było nieść pomoc drugiemu człowiekowi. Z dumą obserwujemy, jak nasze dzieci realizują wszystko to, o czym uczą się na naszych zajęciach”.

Jako żołnierz WOT Jakub Wachnickii jest jednym z pierwszych żołnierzy, którzy zostali powołani do terytorialnej służby wojskowej na terenie województwa mazowieckiego. W 61 blp w Grójcu, jako Terytorials szkoli się, ale i sam angażuje się w szkolenie kolegów, jako instruktor ratownictwa taktycznego. Jako żołnierz i ratownik OT czynnie zaangażowany jest w zadania związane z przeciwdziałaniem pandemii –”Wraz z innymi żołnierzami tworzymy zespół ludzi, którzy w sytuacji gdy potrzebna jest pomoc jadą po to, żeby pomagać”. Ten aspekt właśnie wybrzmiał podczas  przemówienia kpr. Wachnickiego przed parą prezydencką – że za jego plecami kryje się cała rzesza osób, które walczą o to, by każdy mógł żyć normalnie. - „Ci, którzy za mną stoją, a których nie widać: ratownicy medyczni, strażacy ochotnicy, żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej, teraz w tej chwili poświęcają cały swój wolny czas, całe swoje prywatne życie na to, aby pomóc drugiemu człowiekowi. I robią to zupełnie bezinteresownie”.

Kpr. Jakub Wachnicki swoje wystąpienie zakończył cytując Einsteina – „Tylko życie poświęcone innym, jest warte przeżycia” – zachęcając tym samym innych do wcielenia maksymy, jako idei wytyczającej sens istnienia.

Autor notatki: szer. Iwona Jędruszczuk
Zespół Prasowy, Dowództwo WOT

płk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

powiązane informacje

Zapraszamy na WOTgames – rodzinne pikniki sportowe w całej Polsce
Społeczne,  Rywalizacja sportowa,  Zdrowy styl życia 
Bohaterowie w mundurach wyróżnieni
Społeczne