Ochrona mienia – jedno z zadań WOT
12.01.2021

Ochrona mienia – jedno z zadań WOT

 

W ramach wsparcia administracji publicznej i społeczeństwa w sytuacjach kryzysowych, ale również w działaniach bojowych zadania ochrony mienia należą do jednych z głównych, do których przygotowują się żołnierze. Toruńskie Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej przeprowadziło w ostatnim czasie kurs rozwijający umiejętności specjalistyczne i instruktorskie żołnierzy z tego zakresu. Kurs o nazwie „Force Protection – ochrona i obrona obiektów” przygotowywał żołnierzy do ochrony infrastruktury i personelu w czasie działań bojowych.

Praktyczna część kursu trwała tydzień, ale poprzedzono ją modułem e-learningowym obejmującym część teoretyczną. Podczas zajęć żołnierze uczyli się jak organizować punkt kontrolny, posterunek obserwacyjny, patrole, posterunki ochronne i stanowiska wartownicze. Żołnierze uczyli się zatrzymywania i przeszukiwania pojazdów oraz reagowania na różne zagrożenia. Szkolenie zakończył egzamin.

Ostatnie miesiące były bardzo intensywne dla Toruńskiego Centrum Szkolenia Wojsk Obrony Terytorialnej. Żołnierze tej placówki angażowali się w działania przeciwkryzysowe związane z pandemią, ale równolegle centrum prowadziło szereg kursów instruktorskich i specjalistycznych, których celem było podniesienie umiejętności bojowych żołnierzy i budowanie zdolności instruktorów WOT. 

Sumita Morzyńska
Rzecznik prasowy CS WOT

Załączniki

powiązane informacje