Ostatnie przysięgi Terytorialsów w 2020 r.

 

W najbliższy weekend 19 i 20 grudnia odbędą się dwie ostatnie w 2020 roku przysięgi wojskowe ochotników do pełnienia terytorialnej służby wojskowej. W bieżącym roku będzie to już 89-ta uroczystość zaprzysiężenia. Tym razem słowa Roty wypowie 56 żołnierzy. W 2020 r. 5156 żołnierzy ukończyło szkolenie podstawowe i złożyło przysięgę.

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych wydarzeń w życiu żołnierza. Podniosłość uroczystości dopełniają słowa Roty, które na zawsze zapadną w pamięci. Uroczysty akt ślubowania, stanowi wyraz patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego. Od tego dnia, każdy zaprzysiężony żołnierz będzie dumnie nosił mundur z biało-czerwoną flagą. Będzie godnie reprezentował wartości oraz ideały, o które walczyły kolejne pokolenia Polaków.

Przysięga wojskowa jest jednym z symboli narodowych, które towarzyszyło polskiemu żołnierzowi przez całe tysiąclecia. W treści jej mieszczą się wartości bliskie każdemu Polakowi. Mowa o obowiązku oraz dyscyplinie. Nadają one sens służbie żołnierskiej, uczą odpowiedzialności, zaszczepiają w umyśle i sercu pamięć spraw najważniejszych, nadrzędnych: racji państwa i miłości do Ojczyzny.

Jeszcze w bieżącym roku kalendarzowym zaprzysiężonych zostanie kolejnych 56 żołnierzy. W sobotę, 19 grudnia br, w Cieszynie w samo południe, słowa przysięgi wypowie 20 żołnierzy z 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Kolejnego dnia, bo 20 grudnia br. – w niedzielę, o 11:00, mieszkańcy Kielc będą mogli usłyszeć słowa: „Ja, żołnierz Wojska Polskiego przysięgam…”. Tego dnia przysięgę złoży 36 żołnierzy, w tym 8 kobiet, z 10 Świętokrzyska Brygada Obrony Terytorialnej.

Będą to ostatnie przysięgi elewów, którzy szkolili się podczas dobiegających końca dwóch szkoleń podstawowych, których celem było wdrożenie ochotników do służby w komponencie terytorialnym SZ RP.

Zaprzysiężonym żołnierzom życzymy, aby przekazaną w ramach szkolenia wiedzę wykorzystali jak najlepiej, oddając świadectwo męstwa, odwagi oraz patriotyzmu w służbie Ojczyzny. Pamiętajcie – wojsko jest Waszą przyszłością, a Wy jesteście przyszłością wojska!

 

Autor notatki: szer. Iwona Jędruszczuk
Zespół Prasowy, Dowództwo WOT

płk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT