98 urodziny Kapitana Henryka Śnieżko
16.12.2020

98 urodziny Kapitana Henryka Śnieżko

W poniedziałek, 14 grudnia, z okazji 98 rocznicy urodzin, odwiedziliśmy naszego przyjaciela - kpt. Henryka Śnieżko. Spotkanie, piękny tort, biało-czerwone kwiaty i życzenia sprawiły Bohaterowi olbrzymią niespodziankę i choć nie mogliśmy tego wyjątkowego dnia uczcić jak zawsze.. chcieliśmy choć w ten drobny sposób pokazać, że pamiętamy.

 kpt. Henryk ŚNIEŻKO urodził się 14.12.1922 r. w Trykole (woj. wileńskie). W 1942 r. wstąpił do konspiracji AK, a w marcu 1944 r. wstąpił do oddziału 9 Brygady Małego. Brał udział w akcjach Krewo, Murowana, Oszmianka, Wilno i wielu innych. W 1944 r. został rozbrojony i osadzony w Miednikach, później internowany do obozu w Kałudze. Po powrocie do Polski zamieszkał we wsi Runowo i zajmował się, wspólnie z rodzicami, gospodarstwem rolnym. W 1946 r. został aresztowany przez UB pod zarzutem współudziału z AK. Zwolniony w 1947 r. z powodu braku dowodów. W lipcu 1958 r. zwolniony z Gromadzkiej Rady Narodowej, po wykryciu współpracy z AK.

ppor. Anna Szczepańska
4 Warmińsko - Mazurska Brygada OT