Terytorialsi przysięgali w Białymstoku

 

Po raz piąty, i ostatni, w tym roku podlascy Terytorialsi wypowiedzieli słowa roty przysięgi wojskowej. Szeregi 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej powiększyły się o blisko 60 żołnierzy. Na stopień kaprala awansowało 19 żołnierzy OT - absolwentów kursu podoficerskiego SONDA.

Na placu apelowym jednostki wojskowej w Białymstoku stanęło ponad 40 mieszkańców województwa, którzy ukończyli trwające od 20 listopada szkolenie podstawowe. "Chociaż pochodzicie z różnych środowisk i wykonujecie różne zawody, wszystkich Was połączy za chwilę nierozerwalny węzeł odpowiedzialności za losy naszej Ojczyzny" - zwrócił się do uczestników przysięgi dowódca brygady płk Sławomir Kocanowski. Te słowa odzwierciedlały szeroki zakres doświadczeń życiowych i osobistych nowych Terytorialsów. Wśród nich znaleźli się uczniowie, studenci, osoby pracujące (m.in. informatyk, sprzedawca, operator koparko-ładowarki, operator maszyn CNC, kierowca) oraz reprezentantka Polski w short track na Zimowych Igrzyskach Olimpijskich w Pjongczang. Najmłodszy żołnierz z tego naboru ma 18 lat, a najstarszy 51 lat. W grupie nowo przyjętych Terytorialsów znalazło się także 15 żołnierzy rezerwy, którzy wcześniej pełnili inne formy służby wojskowej.

"Składając przysięgę wojskową w roku, w którym obchodziliśmy setną rocznicę (...) Bitwy Warszawskiej 1920 roku - włączacie się do długiej sztafety odpowiedzialności za bezpieczeństwo kraju, którą  tworzyły kolejne pokolenia polskich żołnierzy" - napisał w liście skierowanym do uczestników uroczystości minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak.

"Udowadniacie, że ta formacja jest potrzeba i cieszy się dużą popularnością. Dziękujemy za to, że chcecie służyć Ojczyźnie" - powiedział do Terytorialsów wiceminister edukacji Dariusz Pionkowski. Wojewoda podlaski Bohdan Paszkowski dodał: "(...) służycie naszemu społeczeństwu, jesteście widoczni, a tym trudnym okresie pandemii na pewno tak sprawnie byśmy, bez Was, z tymi zadaniami sobie nie poradzili". "Spotykamy Was na tym froncie, widzimy Wasze zaangażowanie we wsparcie służb medycznych w walce z koronawirusem" - zaznaczył poseł Jarosław Zieliński. "Wspaniałym przykładem na realizowaną w praktyce misję żołnierzy 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest Wasze ogromne zaangażowanie oraz niesiona wszechstronna pomoc w zwalczaniu skutków obecnej pandemii" - napisał w liście marszałek województwa podlaskiego Artur Kosicki.

Przysięgającym błogosławieństwa udzielili kapelani wojskowi trzech wyznań: rzymskokatolickiego, prawosławnego oraz ewangelickiego.

Nawiązaniem do dziedzictwa tradycji 1PBOT oraz nieobecnych na uroczystości kombatantów był wystawiony przez Terytorialsów poczet ze sztandarem Okręgu Białystok Światowego Związku Żołnierzy AK.

Szeregi brygady powiększyły się także o 19 nowych kaprali, którzy ukończyli kurs podoficerski SONDA (skrót od nazwy: Szkoła Niższych Dowódców Armii Krajowej). W 1 Podlaskiej Brygadzie OT była to druga edycja tego szkolenia. Celem SONDY jest zagospodarowanie potencjału żołnierzy OT oraz pozyskanie i odpowiednie wyszkolenie kadry podoficerskiej WOT.

1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej liczy ponad 2 000 żołnierzy. W tym roku zaplanowane jest jeszcze jedno wcielenie - zarówno osób bez doświadczenia wojskowego, jak i żołnierzy rezerwy. Odbędzie się ono 18 grudnia. 

kpt. Łukasz Wilczewski
Oficer prasowy
1 Podlaska Brygada OT

Załączniki