Pomorscy terytorialsi wspierają Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa

 

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej zaangażowali się we wsparcie Regionalnych Centrów Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa na terenie całego kraju. Jedna z ostatnich akcji oddawania krwi odbyła się na Pomorzu.

Terytorialsi z 7 Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej wspomagają w działaniach dwie placówki RCKiK: w Gdańsku i Starogardzie Gdańskim. Żołnierze 7PBOT w trakcie trwania operacji „Trwała Odporność” (od czerwca tego roku), jako honorowi dawcy krwi oddali już ponad 100 litrów tego cennego lekarstwa. W ostatnich dniach do tego grona dołączyło kolejnych sześciu terytorialsów, oddając łącznie trzy litry krwi.

Wśród pomorskich żołnierzy są również ozdrowieńcy, którzy sukcesywnie oddają swoje osocze, aby mogło ono pomóc w leczeniu najciężej chorych osób zarażonych koronawirusem. Warto zaznaczyć, że żołnierz pomorskiej brygady, na co dzień mieszkający w Wejherowie, jest w tej chwili jedynym mieszkańcem tego miasta, który ukończył pełen proces uzyskania osocza z krwi. Składa się on z trzech zabiegów – a więc oddał on łącznie 1800 ml tego składnika krwi, które można przetoczyć nawet dziewięciu chorym.
Ozdrowieńcy chcący oddać osocze powinni zadzwonić do najbliższego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa, aby umówić się na wizytę. Osocze mogą oddać osoby w wieku 18–65 lat, którzy przeszli zakażenie SARS-CoV-2 u których minął okres, co najmniej 28 dni od ustąpienia objawów COVID-19 lub 18 dni od zakończenia izolacji.

Ponadto terytorialsi z Pomorza wspierają funkcjonowanie RCKiK w innych zadaniach. To preselekcja dawców oraz transport krwi i osocza.

Żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej od początku pandemii aktywnie wspierają służby w walce z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2. Szczególny nacisk położony jest na wsparcie służby zdrowia. Terytorialsi wspólnie z wojskami operacyjnymi obsługują punkty poboru wymazów, wspierają personel medyczny na oddziałach szpitalnych w opiece nad pacjentami. Wykonują prace administracyjne, pomagają w rozładunku środków ochrony osobistej oraz transporcie. Wszystko po to, by w jak największym stopniu odciążyć pracowników służby zdrowia w ich obowiązkach, aby mogli skupić się na ratowaniu zdrowia i życia pacjentów. Kolejnym obszarem objętym wsparciem przez WOT oraz wojska operacyjne są Regionalne Centra Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. W chwili obecnej żołnierze pracują już we wszystkich 21 RCKiK oraz wspierają oddziały terenowe tych placówek.

Maciej Szalbierz
7 Pomorska Brygada OT

powiązane informacje

Kolejni ochotnicy wstępują w szeregi WOT
Szkolenia i ćwiczenia,  Trwała Odporność 
Ze wsparciem mieszkańców domów pomocy społecznej
Społeczne,  Trwała Odporność 
Żołnierze wsparciem w placówce opiekuńczo-wychowawczej
Społeczne,  Trwała Odporność 
Terytorialsi wracają do szerokiego wsparcia szpitali
Medyczne,  Zarządzanie Kryzysowe,  Trwała Odporność