"Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam..."
14.09.2020

"Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam..."

 

Ponad 80 ochotników wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej stając się jednocześnie żołnierzami 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Aż 46% nowo zaprzysiężonych ochotników znajduje się w przedziale wieku 18-19 lat. Wśród wypowiadających słowa roty przysięgi wojskowej znalazło się 11 kobiet.

Składającym przysięgę wojskową na placu apelowym towarzyszyło prawie 30 żołnierzy rezerwy, którzy zakończyli szkolenie wyrównawcze i także poszerzyli szeregi brygady.

Była to trzecia w tym roku przysięga wojskowa podlaskich Terytorialsów. Nowi żołnierze złożyli przysięgę na sztandar 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej. Terytorialsi wystawili też poczet ze sztandarem Okręgu Białystok Światowego Związku Żołnierzy AK.

Była to jednocześnie druga uroczystość na terenie jednostki wojskowej w Białymstoku, która odbyła się w warunkach wzmożonego bezpieczeństwa sanitarnego, z ograniczoną liczbą gości.

Dowódca 1 Podlaskiej Brygady Obrony Terytorialnej płk Sławomir Kocanowski, zwracając się do żołnierzy, powiedział: "Od dziś przyjmujecie na siebie odpowiedzialność za bezpieczeństwo lokalnych społeczności, z których się wywodzicie. Siłę więzi łączącej Was ze społeczeństwem, najlepiej oddaje motto naszej formacji: <<Zawsze gotowi, zawsze blisko>>. (...) Będziecie więc mieli szansę sprawdzić się w realnej sytuacji kryzysowej. Wierzę, że sobie poradzicie. Już teraz wykazaliście się bowiem determinacją. Pomimo obiektywnych ograniczeń epidemicznych, zdecydowaliście się w tym wyjątkowym czasie podjąć Terytorialną Służbę Wojskową i ukończyliście szkolenie podstawowe z sukcesem".

Z okazji Święta Wojsk Lądowych dowódca brygady zwrócił się z życzeniami do żołnierzy Garnizonu Białystok, którzy gościli na uroczystości.

Minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak w liście skierowanym do uczestników przysięgi napisał: "Wypowiadając dziś rotę przysięgi otwieracie nowy rozdział życia - stajecie się żołnierzami Rzeczypospolitej Polskiej. Uczyniliście krok, który niesie ze sobą dumę ze służby Ojczyźnie, ale też wymagać  będzie od Was dużo wytrwałości, hartu ducha oraz gotowości do wypełniania trudnych obowiązków".

Podczas uroczystości płk Sławomir Kocanowski wręczył odznakę pamiątkową brygady ministrowi edukacji narodowej Dariuszowi Piontkowskiemu.

Żołnierze, którzy zostali dziś zaprzysiężeni, już od października rozpoczną trzyletni cykl szkoleń w pododdziałach zlokalizowanych w Białymstoku, Hajnówce, Łomży i Suwałkach. Po tym okresie będą mogli kontynuować Terytorialną Służbę Wojskową lub - z pierwszeństwem - ubiegać się o przyjęcie do zawodowej służby wojskowej.

Przedostatnie w tym roku szkolenie ochotników do Terytorialnej Służby Wojskowej odbędzie się w terminie 16 - 31 października (ochotnicy bez złożonej przysięgi wojskowej) oraz 24 - 31 października (ochotnicy ze złożoną przysięgą wojskową). Kandydaci powinni zgłaszać się do najbliższej Wojskowej Komendzie Uzupełnień (w Białymstoku, Bielsku Podlaskim, Łomży lub Suwałkach) lub skontaktować się z Terytorialsami z Mobilnego Zespołu Rekrutacyjnego (szczegóły na tronie https://www.wojsko-polskie.pl/1bot/krok-po-kroku/).

W 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej służbę pełni ponad 2 000 żołnierzy.

 

kpt. Łukasz WILCZEWSKI
Oficer Prasowy
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

Załączniki