Terytorialsi przysięgali w Toruniu.

 

W sobotę 27 czerwca br. o godzinie 10.00 na terenie 81 batalionu lekkiej piechoty w Toruniu żołnierze kończący szkolenie podstawowe wypowiedzieli słowa roty przysięgi wojskowej. Była to pierwsza przysięga kujawsko-pomorskich Terytorialsów w czasie pandemii.


Ten ważny dla kujawsko-pomorskich Terytorialsów dzień rozpoczął się o godz. 10.00 na terenie 81 batalionu lekkiej piechoty w Toruniu na ulicy Piastowskiej. Przysięgę na sztandar 2 pułku inżynieryjnego złożyło ponad 63 ochotników, którzy ukończyli szkolenie podstawowe oraz 60 ochotników szkolenia wyrównawczego, którzy rozpoczęli tym samym 3-letni okres szkolenia.

Szkolenie odbywało się w dwóch różnych lokalizacjach, tak aby były zachowane wszystkie bezpieczne procedury reżimu sanitarnego. Terytorialsi mieszkali w izbach żołnierskich po 4 osoby w zachowaniu bezpiecznej odległości i dystansu dwóch metrów. Wszyscy, którzy wstąpili w szeregi 8.K-PBOT w dniu 12 czerwca szkolili się plutonami z przydzielonym indywidualnie na ten czas instruktorem. Wszystkie osoby były wyposażone w indywidualne środki ochrony osobistej, tj. jednorazowe maseczki, płyny do dezynfekcji, rękawiczki ochronne. Całość szkolenia odbywała się zgodnie z zaleceniami Głównego Inspektora Sanitarnego.

Po zakończeniu części oficjalnej, terytorialsi udali się na uroczysty obiad z dowódcą 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo” płk Krzysztofem Stańczykiem, dowódcą 81 batalionu lekkiej piechoty ppłk Marcinem Piwowarczykiem, oraz dowódcą 82 batalionu lekkiej piechoty w Inowrocławiu ppłk Dariuszem Szypurą. Była to wyjątkowa okazja, aby porozmawiać z Terytorialsami o szkoleniu i wrażeniach, jakie im towarzyszyły w tym wyjątkowym czasie.

Składający przysięgę żołnierze Terytorialnej Służby Wojskowej zasilą 81 batalion lekkiej piechoty w Toruniu. Obecnie w WOT służbę pełni ponad 24 000 żołnierzy, w tym ponad 1300 ochotników w 8.K-PBOT.
 
Wojska Obrony Terytorialnej (WOT) to poza Wojskami Lądowymi, Siłami Powietrznymi, Marynarką Wojenną oraz Wojskami Specjalnymi - piąty rodzaj sił zbrojnych. WOT jest formacją powszechną i ochotniczą, która jest budowana na najlepszych, polskich tradycjach niepodległościowych. Każdy w wieku 18-63 lat (w przypadku oficerów i podoficerów) oraz od 18-55 lat (w przypadku szeregowych), kto przejdzie pomyślnie postępowanie kwalifikacyjne, może zostać żołnierzem obrony terytorialnej.

kpt. dr inż. Diana Warchocka
Oficer Prasowy
8 Kujawsko-Pomorskiej
Brygada Obrony Terytorialnej

Załączniki

powiązane informacje

Weekend pełen uroczystych wydarzeń- zapowiedź
Przysięgi,  Wydarzenia 
Kolejne cztery brygady rosną w siłę
Przysięgi,  Wydarzenia