„Mamut” podpułkownikiem

 

Decyzją Ministra Obrony Narodowej Mariusza Błaszczaka mjr Janusz KAMOCKI ps. „Mamut” został mianowany na stopień podpułkownika.

Uroczyste wręczenie aktu mianowania nastąpiło podczas przysięgi wojskowej żołnierzy 11 Małopolskiej Brygady Obrony Terytorialnej w dniu 27 czerwsca br. w podkrakowskiej Rząsce.

Podpułkownik Janusz KAMOCKI od listopada 1942 roku był członkiem konspiracyjnej Narodowej Organziacji Wojskowej, a po jej scaleniu z Armią Krajową, od lutego 1943 roku członkiem AK (pod pseudonimem „Mamut”). Po wojnie kontynuował działalność konspiracyjną w organizacji wojskowo-politycznej Narodowym Zjednoczeniu Wojskowym. W szkołach sandomierskich organizował konspiracyjną organizację młodzieżową. Po zakończeniu wojny aresztowany w sierpniu 1962 r. przez Wydział Śledczy Służby Bezpieczeństwa oraz osadzony na rok w więzieniu przy ul. Montelupich w Krakowie. 

"Mamut" był wielokrotnie odznaczany, m.in. przez Rząd RP na uchodztwie został uhonorowany Krzyżem Armii Krajowej i – za działalność niepodległościową – Złotym Krzyżem Zasługi.  W okresie PRL dwukrotnie odmawiał przedstawienia go do odznaczenia Orderu Odrodzenia Polski. Postanowieniem z dnia 9 grudnia 2009 Lech Kaczyński odznaczył go "za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w Polsce, za osiągnięcia w podejmowanej z pożytkiem dla kraju pracy zawodowej i społecznej" Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski.

Dla żołnierzy WOT uczestniczenie w uroczystości mianowania "Mamuta" na stopień podpułkownika było zaszczytem oraz wielką lekcją historii. 

mjr Bartosz KUBAL
Oficer prasowy
11 Małopolska Brygada Obrony Terytorialnej

powiązane informacje

Dowództwo Wojsk Obrony Terytorialnej ma swój Sztandar
Dowódca WOT,  Stańczyk,  Wydarzenia,  Tradycja 
Kolejne przysięgi Terytorialsów już w ten weekend - zapowiedź
Wydarzenia,  Przysięgi,  Tradycja 
Chwała bohaterom! 82. rocznica powstania Armii Krajowej.
Stańczyk,  Dowódca WOT,  Tradycja