Awans dla porucznika Adama Jaworskiego ps. „Czapla”
21.06.2020

Awans dla porucznika Adama Jaworskiego ps. „Czapla”

 

Na wniosek dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej porucznik Adam JAWORSKI ps. „Czapla” został awansowany na stopień kapitana. W ostatnich dniach z życzeniami i gratulacjami odwiedzili bohatera żołnierze 43 Batalionu Lekkiej Piechoty z Braniewa.

Kapitan Adam Jaworski urodził się 4 lutego 1926 roku w Hoduciszkach. Od 1 lutego 1943 roku był członkiem siatki konspiracyjnej święciańskiego obwodu Armii Krajowej. Pełnił funkcję łącznika-gońca komendy, przenosząc rozkazy, prasę konspiracyjną, sprzęt łącznościowy, broń i amunicję na terenie powiatu. Uczestniczył także w działaniach grupy dywersyjnej, polegających na szkoleniu wojskowym oraz zdobywaniu broni, amunicji i wyposażenia wojskowego. Zagrożony dekonspiracją, w początkach czerwca 1944 roku, został skierowany do oddziału leśnego AK „Żejmiana“. 17 lipca 1944 roku Adam Jaworski został osadzony w obozie w Miednikach. Po kilku dniach uciekł, przedostał się do domu w Podbrodziu. Po przebytej chorobie (tyfus) wrócił do pracy w nadleśnictwie. Wiosną 1945 roku został aresztowany przez KGB. Około miesiąca przebywał w więzieniu w Święcianach. Został zwolniony dzięki staraniom rodziny. Wyjechał do „nowej” Polski pierwszym transportem w sierpniu 1945 roku. 1 maja 1947 roku zamieszkał w Kętrzynie. Nigdy nie należał do żadnej partii politycznej. Odznaczony Krzyżem Armii Krajowej, dwukrotnie Medalem Wojska, Krzyżem Partyzanckim, Medalem Zwycięstwa i Wolności, a także Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski. Jest członkiem Światowego Związku Żołnierzy Armii Krajowej, koło w Kętrzynie.

–  Tak bardzo się cieszę, że Was widzę. To wielki zaszczyt i radość, że pamiętacie o mnie, że słowa Bóg Honor Ojczyzna są dla Was tak samo ważne, jak dla nas wówczas, że są jeszcze ludzie, którzy pamiętają tamte czasy i doceniają tradycje patriotyczne. Jesteście dla nas jak rodzina. Nie wszyscy moi koledzy doczekali takiej chwili. Bardzo dziękuję za to wyróżnienie. – powiedział kpt. Adam Jaworski.

Na wniosek dowódcy 4 Warmińsko-Mazurskiej Brygady Obrony Terytorialnej awans na wyższy stopień oficerski otrzymał także mjr Lucjan Deniziak ps. „Orzeł” z 5 Wileńskiej Brygady AK, mjr Ireny Tyman ps. „Baśka” oraz mjr Henryk Krzyszczak ps. „Dąbek”. Do stopnia kapitana awansowani zostali żołnierze 5 Wileńskiej Brygady Armii Krajowej – kpt. Jadwiga Łubniewska ps.. „Jagoda” oraz kpt. Wanda Bortkiewicz ps. „Basia”

Anna Szczepańska
ekspert ds. komunikacji 43 Batalionu Lekkiej Piechoty w Braniewie

Załączniki