Pierwsze takie kwalifikacje do służby
20.06.2020

Pierwsze takie kwalifikacje do służby

 

Prawie 30 osób wzięło udział w kwalifikacjach do zawodowej służby wojskowej w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej. W tym roku pierwsi żołnierze OT mogą zostać przyjęci do służby zawodowej na zasadach pierwszeństwa powołania.

Kwalifikacje odbyły się 18 czerwca w koszarach w Białymstoku oraz w Suwałkach. W pierwszej kolejności kandydaci przeszli test sprawności fizycznej. Ci, którym udało się go zaliczyć, przystąpili do rozmowy kwalifikacyjnej. Kandydaci z najlepszymi wynikami oraz predyspozycjami przejdą do kolejnych etapów kwalifikacji.

Wśród osób ubiegających się o przyjęcie do zawodowej służby w 1 Podlaskiej Brygadzie Obrony Terytorialnej byli także żołnierze OT. Zgodnie z zapisami ustawy o powszechnym obowiązku obrony żołnierze OT, którzy pełnili terytorialną służbę wojskową przez okres co najmniej trzech lat, mogą zostać powołani do służby zawodowej na zasadach pierwszeństwa przed innymi osobami. Dodatkowy "bonus" ma zastosowanie tylko wtedy, gdy dwóch kandydatów ma zbliżone kwalifikacje, doświadczenie etc.

Kolejne kwalifikacje do zawodowej służby wojskowej w 1PBOT zaplanowane są na 16 lipca br.

por. Łukasz WILCZEWSKI
Oficer Prasowy
1 Podlaska Brygada Obrony Terytorialnej

Załączniki