Terytorialsi na kryzys – narada w Lublinie

 

„Wojska Obrony Terytorialnej stworzyły nową jakość w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie” – powiedział Lubelski Komendant Wojewódzki PSP st. bryg. Grzegorz Alinowski podczas narady w Lublinie. W dwudniowym spotkaniu wzięli udział dowódcy brygad OT z całej Polski oraz szefowie i przedstawiciele służb ratowniczych odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe na Lubelszczyźnie.

W dniach 22-23 stycznia 2020 roku w Lublinie odbyła się narada szkoleniowo – metodyczna dowódcy Wojsk Obrony Terytorialnej gen. Wiesława Kukuły.

Głównym celem narady było wypracowanie kierunków i sposobów przygotowania dowództw, sztabów oraz wojsk do skutecznego wsparcia organów administracji publicznej i służb ratowniczych podczas wystąpienia sytuacji kryzysowych o charakterze niemilitarnym.

Ważnymi punktami narady była analiza dotychczasowego zaangażowania WOT w sytuacjach kryzysowych, wymiana doświadczeń oraz wypracowanie rozwiązań, które w przyszłości zapewnią efektywne wykorzystanie potencjału WOT. Dużo miejsca poświęcono również takim kwestiom jak, sprawna koordynacja udziału WOT w zarządzaniu kryzysowym, doskonalenie funkcjonowania systemu Zarządzania Kryzysowego resortu obrony narodowej oraz ukierunkowanie systemu szkoleniowego żołnierzy OT pod kątem przygotowania do udziału w niemilitarnych akcjach kryzysowych.

Miejsce narady nie zostało wybrane przypadkowo. To właśnie na terenie Lubelszczyzny w maju 2019 roku miały miejsce pierwsze zdarzenia kryzysowe do których usuwania skutków zostali wykorzystani żołnierze Wojsk Obrony Terytorialnej.

- Organizujemy to szkolenie dla wszystkich dowódców Wojsk Obrony Terytorialnej z całej Polski po to, by na przykładzie województwa lubelskiego pokazać, jak efektywnie można wspierać inne organy w usuwaniu klęsk żywiołowych i zdarzeń o tego typu charakterze. My wspieraliśmy Państwową Straż Pożarną w usuwaniu skutków huraganu i gwałtownej powodzi, która nawiedziła miejscowość Wierzchowiska. Odpowiadaliśmy nie tylko za udrażnianie dróg, dostarczanie energii, oświetlenia, ale również za np. dostarczanie wody pitnej i za tę część bardziej trudną, to np. pomaganie przy oczyszczaniu zabudowań - mówił dowódca WOT gen. dyw. Wiesław Kukuła.

- Dzisiaj szkoliliśmy w zakresie systemowym. Takie umiejętności taktyczne już dziś posiadamy i wyjedziemy stąd z przykładem Lubelszczyzny, w jaki świetny tutaj sposób udaje się budować synergię pomiędzy Urzędem Wojewódzkim, organem zarządzania kryzysowego, wszystkimi tymi podmiotami, które zapewniają sprawczość państwa – dodał dowódca WOT.

Na spotkanie w Urzędzie Wojewódzkim w Lublinie przybyli przedstawicieli kluczowych instytucji i służb ratowniczych odpowiedzialnych za zarządzanie kryzysowe w całym regionie. Obecni byli, m.in. przedstawiciele Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego, Urzędu Wojewódzkiego, Wojewódzkiego Sztabu Wojskowego, Państwowej Straży Pożarnej oraz Policji.

 Podczas drugiego dnia narady z jej uczestnikami spotkał się wojewoda lubelski Lech Sprawka. - Możemy mieć pełne zaufanie w tych zasadniczych zadaniach, które realizują i mogą realizować Wojska Obrony Terytorialnej. To oznacza wzrost poczucia bezpieczeństwa mieszkańców Lubelszczyzny. Ta formacja jest niezbędna, w każdej sytuacji zagrożenia można liczyć na WOT – podkreślił wojewoda lubelski.

Wojewoda przekazał podziękowanie dla 2. Lubelskiej Brygady Obrony Terytorialnej im. mjr. Hieronima Dekutowskiego ps. „Zapora” za świadectwo patriotyzmu i wiernej służby Rzeczpospolitej Polskiej oraz skuteczne wypełnianie misji Wojsk Obrony Terytorialnej wyrażane poprzez kompetentne wsparcie organów administracji rządowej i służb ratowniczych w przeciwdziałaniu skutków ptasiej grypy na terenie województwa lubelskiego. 

Podczas swojego wystąpienia Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej st. bryg. Grzegorz Alinowski powiedział, że: Wojska Obrony Terytorialnej stworzyły nową jakość w zarządzaniu kryzysowym i ratownictwie. Przed powstaniem WOT, my jako Państwowa Straż Pożarna nie korzystaliśmy ze wsparcia wojska, ponieważ po 48 godzinach od kryzysu nie było już nam ono potrzebne. Reakcja potrzebna jest bezpośrednio po wystąpieniu sytuacji kryzysowej. Kiedy tylko pojawił się WOT sam wychodził z propozycją współpracy. – podkreślał brygadier Alinowski.

Przeciwdziałanie sytuacjom kryzysowym oraz ograniczanie ich skutków poprzez wsparcie administracji publicznej oraz innych służb ratowniczych jest jednym z podstawowych zadań Wojsk Obrony Terytorialnej w czasie pokoju. Zadanie to wynika wprost z misji formacji, jaką jest „obrona i wspieranie lokalnych społeczności”.

ppłk Marek Pietrzak
Rzecznik prasowy WOT

Fot. 2LBOT

Załączniki

powiązane informacje

Terytorialsi gOTowi do pomocy na Odrze
Kukuła,  Zarządzanie Kryzysowe 
Aplikacja, która ułatwi pomoc!
Kukuła,  Odporna wiosna,  Społeczne,  Zarządzanie Kryzysowe,  Innowacje 
Rozmowa z dowódcą WOT na łamach PolitykaInsight
Kukuła,  Zarządzanie Kryzysowe 
Zmiana na stanowisku Dowódcy – WOT ma nowego lidera
Kukuła,  Wydarzenia,  Siły Zbrojne RP,  Klisz