Za sprawę mojej Ojczyzny!
 
Za nami kolejne chwile pełne emocji, dumy i patriotyzmu! W miniony weekend blisko 300 ochotników wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej. Uroczystości odbywały na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego.
 
W Inowrocławiu przysięgę składali żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”, było to pierwsze zaprzysiężenie żołnierzy nowo formowanego batalionu w Inowrocławiu.
 
We Włoszczowie zaprzysiężonych zostało 80 żołnierzy 10 Świętokrzyskiej Brygady OT im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. „Nurt”.
W Zgierzu przysięgę składali żołnierze 9 Łódzkiej Brygady OT im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego, ps. „Warszyc”.
 
W Śremie słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 70 ochotników z 12 Wielkopolskiej Brygady OT im. gen. bryg. Stanisława Taczaka.
 
Przysięga wojskowa to jedna z najważniejszych chwil w życiu każdego żołnierza. Żołnierz ślubując służbę Ojczyźnie bierze na siebie olbrzymie zobowiązanie wobec swojego narodu, obywateli i najbliższych.
 
Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju jest ona realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą. W Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 24 000 żołnierzy, w tym ponad 20 000  ochotników.
 
Dziękujemy naszym rodzinom, przyjaciołom i bliskim, za obecność w tych ważnych dla nas chwilach!

Rzecznik WOT
ppłk Marek Pietrzak

Załączniki

powiązane informacje

Ostatnie przysięgi w ramach „Ferii z WOT”
Szkolenia i ćwiczenia,  Tradycja,  Zaciąg,  Przysięgi,  Klisz 
Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Koniec Wakacji z WOT. Kolejni podlascy terytorialsi zaprzysiężeni
Tradycja,  Przysięgi,  Lokalne,  Wydarzenia