Za sprawę mojej Ojczyzny!
 
Za nami kolejne chwile pełne emocji, dumy i patriotyzmu! W miniony weekend blisko 300 ochotników wypowiedziało słowa roty przysięgi wojskowej. Uroczystości odbywały na terenie województw: kujawsko-pomorskiego, wielkopolskiego, świętokrzyskiego oraz łódzkiego.
 
W Inowrocławiu przysięgę składali żołnierze 8 Kujawsko-Pomorskiej Brygady OT im. gen. bryg. Elżbiety Zawackiej, ps. „Zo”, było to pierwsze zaprzysiężenie żołnierzy nowo formowanego batalionu w Inowrocławiu.
 
We Włoszczowie zaprzysiężonych zostało 80 żołnierzy 10 Świętokrzyskiej Brygady OT im. mjr. Eugeniusza Gedymina Kaszyńskiego, ps. „Nurt”.
W Zgierzu przysięgę składali żołnierze 9 Łódzkiej Brygady OT im. gen. bryg. Stanisława Sojczyńskiego, ps. „Warszyc”.
 
W Śremie słowa roty przysięgi wojskowej wypowiedziało 70 ochotników z 12 Wielkopolskiej Brygady OT im. gen. bryg. Stanisława Taczaka.
 
Przysięga wojskowa to jedna z najważniejszych chwil w życiu każdego żołnierza. Żołnierz ślubując służbę Ojczyźnie bierze na siebie olbrzymie zobowiązanie wobec swojego narodu, obywateli i najbliższych.
 
Misją WOT jest obrona i wspieranie lokalnych społeczności. W czasie pokoju jest ona realizowane jest m.in. w formie przeciwdziałania i zwalczania skutków klęsk żywiołowych oraz prowadzenia działań ratowniczych w sytuacjach kryzysowych. W czasie wojny WOT będzie wsparciem wojsk operacyjnych w strefie działań bezpośrednich, a poza nią stanowić będzie siłę wiodącą. W Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 24 000 żołnierzy, w tym ponad 20 000  ochotników.
 
Dziękujemy naszym rodzinom, przyjaciołom i bliskim, za obecność w tych ważnych dla nas chwilach!

Rzecznik WOT
ppłk Marek Pietrzak

Załączniki

powiązane informacje

Sztandar dla zachodniopomorskich Terytorialsów
Sztandary,  Tradycja,  Przysięgi 
Wręczenie sztandaru dla 12 Wielkopolskiej Brygady OT - relacja
Sztandary,  Tradycja,  Przysięgi 
Wyjątkowa przysięga śląskich Terytorialsów
Tradycja,  Przysięgi