Wyjątkowa przysięga śląskich Terytorialsów

 

W waszych jednostkach panuje duch patriotyzmu, poświęcenia, oddania, pełnej gotowości i bezinteresowności - powiedział prezydent Andrzej Duda w Katowicach podczas przysięgi żołnierzy WOT. Prezydent podkreślił, że o służbie żołnierzy WOT w superlatywach wypowiadają się dowódcy Wojska Polskiego.

 

16 sierpnia 2019 r. w 100 rocznicę wybuchu I. Powstania Śląskiego żołnierze 13 Śląskiej Brygady OT w obecności zwierzchnika sił zbrojnych Prezydenta RP Andrzeja Dudy i ministra obrony narodowej Mariusza Błaszczaka złożyli uroczystą przysięgę wojskową.

Prezydenta RP, zwierzchnik sił zbrojnych, Andrzej Duda po raz pierwszy brał udział w przysiędze żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej. Zwracając się do żołnierzy WOT podziękował im za ich "poświecenie" i "gotowość, aby przygotować się do obrony ojczyzny i jej służyć".

Muszę wam powiedzieć, o tym co słyszę od najwyższych dowódców Wojska Polskiego, którzy kilkakrotnie już, z szefem Sztabu Generalnego (na czele), w superlatywach mówili o waszej służbie, o służbie żołnierzy waszej brygady, ale także i innych brygad obrony terytorialnej. O tym niezwykłym duchu, który panuje w waszych jednostkach - patriotyzmu, poświecenia, oddania, pełnej gotowości i bezinteresowności - powiedział prezydent. 

Andrzej Duda podkreślił, że jest za to wdzięczny żołnierzom WOT - jako człowiek, ale też jako zwierzchnik Sił Zbrojnych. Jesteście bardzo ważnym elementem, jesteście istotnym elementem modernizacji polskiej armii. Poprzez stworzenie nowego rodzaju sił zbrojnych, poprzez napływ was - jako ochotników, by służyć ojczyźnie - mówił prezydent.

Obecny na przysiędze minister obrony narodowej Mariusz Błaszczak powiedział: Jesteście świetnie przygotowani, żeby nieść pomoc tym którzy pomocy będą potrzebować, jesteście zawsze blisko, jesteście zawsze gotowi. Oby nigdy nie było wojny, ale w sytuacji takiego zagrożenia, to właśnie wy będziecie wspierać wojska operacyjne. To jest bardzo ważna rola, bo wy doskonale znacie teren, na którym przyjdzie wam operować."

Podczas swojego wystąpienia gen. dyw. Wiesław Kukuła zwrócił uwagę na to, że dzisiejsza uroczystość jest na wskroś przeszyta symboliką. Po pierwsze grupa składających dzisiaj żołnierzy to niemal tylu żołnierzy ilu liczyła Grupa Destrukcyjna Dowództwa Obrony Plebiscytu, nazywanej grupą „Wawelberga” od pseudonimu jej dowódcy kapitana Tadeusza Puszczyńskiego, którego na wniosek obecnych tu żołnierzy 13 Śląskiej Brygady OT Pan minister ON Mariusz Błaszczak uczynił patronem brygady. Po drugie żołnierze przysięgę złożą niemal dokładnie w setną rocznicę wybuchu pierwszego powstania śląskiego. Po trzecie przysięga zostanie złożona w Nikiszowcu, którego mieszkańcy jako jedni z pierwszych przystąpili do walki zbrojnej o przyłączenie Górnego Śląska do Polski – powiedział generał.

Zaprzysiężenie odbyło się na terenie katowickiej dzielnicy Nikiszowiec, na Placu Wyzwolenia, gdzie dokładnie 100 lat temu przysięgę składali śląscy powstańcy, których spadkobiercami są dzisiejsi terytorialsi ze Śląska. Sto lat temu to właśnie Nikiszowiec, wtedy jeszcze jako gmina, opowiedział się praktycznie całkowicie za włączeniem do Polski, tu też toczyły się najcięższe walki, dlatego właśnie dzielnica ta została wybrana na miejsce uroczystej przysięgi żołnierzy 13 Śląskiej Brygady OT.

Podczas przysięgi wojskowej awans na stopień kapitana odebrała por. Krystyna Koczy, kurier Armii Krajowej.

TRADYCJE 13 ŚLĄSKIEJ BRYGADY OT

Podczas dzisiejszej przysięgi odczytana została decyzja ministra obrony narodowej w sprawie przejęcia tradycji oddziałów i organizacji walczących o powrót Śląska do PolskI, a także ustanowienia święta 13 Śląskiej Brygady OT.

13 Śląska Brygada Obrony Terytorialnej im. ppłk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. "Konrad Wawelberg" przyjmuje dziedzictwo tradycji: 1) Polskiej Organizacji Wojskowej Górnego Śląska - Centrali Wychowania Fizycznego (1919-1921); 2) Referatu Destrukcji Wydziału Plebiscytowego Ministerstwa Spraw Wojskowych (1920- 1921); 3) Polskiego Komisariatu Plebiscytowego (1920-1921); 4) Dowództwa Obrony Plebiscytu i Inspektoratów Obrony Plebiscytu (1920-1921); 5) Naczelnej Komendy Wojsk Powstańczych (1921); 6) Dowództwa Oddziałów Dywersyjnych (1921).

WRĘCZENIE PROPORCÓW ROZPOZNAWCZYCH

Ważnym elementem uroczystości było także oficjalne wręczenie proporców rozpoznawczych Dowódcy 13 Śląskiej Brygady OT im. ppłk. dypl. Tadeusza Puszczyńskiego ps. „Konrad Wawelberg” oraz Dowódcy 131 Batalionu Lekkiej Piechoty. Proporce rozpoznawcze są symbolami rozpoznawczymi jednostek wojskowych i pododdziałów.

Barwy proporców nawiązują do opasek noszonych przez powstańców śląskich w stopniach oficerskich. Żółta żyłka nawiązuje do barw województwa śląskiego. Na proporcu Dowódcy 13ŚBOT widnieje Orzeł Biały ze sztandaru powstańczego. Pod jego szponami wieniec z gałęzi dębowych, który był odznaką noszoną przy pasach przez dowódców z Grupy "Wawelberga". Na proporcu Dowódcy 131blp widnieje Orzeł Górnośląski według wzoru używanego w okresie II Rzeczypospolitej

*****

Proporzec rozpoznawczy Dowódcy 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej jest trójkątnym płatem tkaniny zakończonym dwoma trójkątnymi językami na wolnym liku. W jednej piątej  długości płata, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, umieszczony jest Orzeł Biały pierwotnie wyszyty na sztandarze powstańczym z Dąbrówki Wielkiej, który brał udział w I Powstaniu Śląskim (1919) otoczony gałązkami liści dębowych nawiązującymi do srebrnej tarczy o wymiarach 78x60 mm bez żadnych napisów noszonej przy pasach przez dowódców powstańczych z Grupy „Wawelberga” (III Powstanie Śląskie, 1921).  Wymiary proporca to 80 cm długości, 30 cm szerokości, a pomiędzy końcówkami języków na wolnym liku 15 cm. Głębokość wcięcia wynosi 25 cm.

Na odwrotnej stronie proporca w jednej długości płata, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, umieszczona jest czarna liczba 13 nawiązująca do numeru 13. Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej.

Barwy znajdujące się na proporcu odwołują się do biało-niebieskich opasek noszonych przez Powstańców Śląskich posiadających stopień oficerski z dodaną żółtą żyłką nawiązującą do obecnie używanych barw Województwa Śląskiego (żółto-niebieskie będące nawiązaniem do herbu Województwa).

Dobór barw oraz umieszczonych na odznace symboli nawiązuje do tradycji trzech Powstań Śląskich, patrona 13. ŚBOT ppłk dypl. Tadeusza Puszczyńskiego
ps. „Konrad Wawelberg” oraz wykazują identyfikację z obecnym obszarem Województwa Śląskiego.

Proporzec umieszczony jest na drzewcu (lancy) o długości 290 cm zakończonym grotem.

proporzec rozpoznawczy 13 ŚBOT.pngProporzec rozpoznawczy dowódcy 131 Batalionu Lekkiej Piechoty jest trójkątnym płatem tkaniny. W jednej piątej długości płata, mierzonej od liku przydrzewcowego, umieszczony jest Orzeł Górnośląski z Herbu Piastów Górnośląskich, który był wykorzystywany w odznakach i sztandarach Związku Powstańców Śląskich oraz znajdował się w Herbie Województwa Śląskiego
II Rzeczypospolitej. Wieńczył również laskę marszałka Sejmu Śląskiego. Wymiary proporca to 80 cm długości i 30 cm szerokości mierzona przy liku przydrzewcowym.

Na odwrotnej stronie proporca w jednej długości płata, mierzonej od liku przydrzewcowego do wierzchołka wcięcia między językami, umieszczona jest czarna liczba 131 nawiązująca do numeru 131 batalionu lekkiej piechoty.

Barwy znajdujące się na proporcu odwołują się do biało-niebieskich opasek noszonych przez Powstańców Śląskich posiadających stopień oficerski z dodaną żółtą żyłką nawiązującą do obecnie używanych barw Województwa Śląskiego (żółto-niebieskie będące nawiązaniem do herbu Województwa).

Dobór barw oraz umieszczonych na odznace symboli nawiązuje do tradycji trzech Powstań Śląskich, patrona 13. ŚBOT ppłk dypl. Tadeusza Puszczyńskiego
ps. „Konrad Wawelberg” oraz wykazują identyfikację z obecnym obszarem Województwa Śląskiego.

Proporzec umieszczony jest na drzewcu (lancy) o długości 250 cm zakończonym grotem.

131blp.png

Odznaka pamiątkowa 13 Śląskiej Brygady OT

Podczas uroczystości nadana została odznaka pamiątkowa 13 Śląskiej Brygady OT. Odznaka stanowi formę uhonorowania żołnierzy, pracowników oraz innych osób szczególnie zasłużonych dla 13 ŚBOT oraz jest symbolem przynależności środowiskowej.  Odznaka o rozmiarze 35mm na 45 mm jest wzorowana na Znaku Honorowym Górnośląskiej Grupy Szturmowej „Wawelberga”, której dowódcą był patron 13 ŚBOT. Odznaka przedstawia stylizowanego orła polskiego w koronie zamkniętej, otaczającego skrzydłami tarcze herbową, którą orzeł trzyma w szponach. Tarcza otoczona jest srebrną obwódką. Pole tarczy jest dzielone w skos, w brawach narodowych (biało-czerwonych) i nawiązuje do tradycji trzech Powstań Śląskich. Na tarczy umieszczono liczbę „13” oraz listery „ŚBOT” (w kolorze srebrnym) – skrót nazwy 13 ŚBOT.

odznaka pamiątkowa 13ŚBOT.pngFormowanie 13 Śląskiej Brygady Obrony Terytorialnej rozpoczęło się w 2018 roku. Obecnie w brygadzie służy blisko 600 żołnierzy. Aktualnie trwa formowanie batalionu lekkiej piechoty w Gliwicach, jeszcze w tym roku rozpocznie się budowa batalionu w Cieszynie oraz w Brzegu. Batalion w Brzegu będzie podporządkowany śląskiej brygadzie OT do czasu utworzenia struktur dowództwa opolskiej brygady OT. Śląska Brygada OT jako jedyna w kraju prowadzi pilotażowy program Grup Poszukiwawczo – Ratowniczych z psami (K9).

*****

PRZYSIĘGA WOJSKOWA

Przysięga wojskowa jest jednym z najważniejszych i najbardziej podniosłych wydarzeń w życiu każdego żołnierza. Jest to nie tylko uroczystość i nie tylko słowa Roty. Przede wszystkim jest to akt ślubowania, wyraz patriotyzmu oraz najwyższego zobowiązania wobec Ojczyzny i Narodu Polskiego. Dumnie nosząc mundur z biało – czerwoną flagą, żołnierze zobowiązują się do godnego reprezentowania wartości oraz ideałów, o które walczyły kolejne pokolenia Polaków.

Przysięgi wojskowe są jednym z symboli narodowych, które przez całe tysiąclecia towarzyszyły polskiemu żołnierzowi. W jej treści kryją się bliskie każdemu Polakowi wartości, takie jak obowiązek oraz dyscyplina. To one nadają sens żołnierskiej służbie, uczą odpowiedzialności, zaszczepiają w umyśle i sercu pamięć spraw najważniejszych, nadrzędnych: racji państwa i miłości do Ojczyzny.

 

ppłk Marek Pietrzak

Rzecznik Prasowy

 

Załączniki

powiązane informacje

Ostatnie przysięgi w ramach „Ferii z WOT”
Szkolenia i ćwiczenia,  Tradycja,  Zaciąg,  Przysięgi,  Klisz 
Działania WOT w 2022 roku
#SilneWsparcie,  SP Sonda,  Kurs AGRYKOLA,  Szkolenia i ćwiczenia,  Zarządzanie Kryzysowe,  Zaciąg,  Przysięgi,  Lokalne,  Międzynarodowe,  Ukraina,  Zdrowy styl życia,  Uchodźcy,  CSWOT,  Niezawodna pomoc,  Kwalifikacja wojskowa,  Społeczne,  Tradycja,  Sprzęt i uzbrojenie,  Powołanie 
Koniec Wakacji z WOT. Kolejni podlascy terytorialsi zaprzysiężeni
Tradycja,  Przysięgi,  Lokalne,  Wydarzenia