Wakacje z WOT: kolejni ochotnicy w służbie

 

Ochotnicy do Wojsk Obrony Terytorialnej wykorzystują okres wakacji, aby odbyć szkolenie podstawowe, złożyć przysięgę i zostać żołnierzem Wojska Polskiego. W ten weekend kolejnych ponad dwustu dwudziestu ochotników z Lubelszczyzny i Wielkopolski po raz pierwszy założyło mundur żołnierza Wojska Polskiego z biało – czerwoną flagą na ramieniu.

Powołania do służby w WOT na Lubelszczyźnie i Wielkopolsce były kolejnymi w ramach projektu „Wakacje z WOT”. Przypomnijmy, projekt ten adresowany jest głównie do pełnoletnich uczniów, studentów oraz nauczycieli, którzy w czasie wolnym od nauki chcą przejść podstawowe szkolenie wojskowe i rozpocząć swoją przygodę z Wojskami Obrony Terytorialnej.

W piątek i sobotę (26 i 27 lipca br.), szeregi żołnierzy Wojsk Obrony Terytorialnej powiększyły się o ponad 220 ochotników. Szkolenie podstawowe w strukturach 2 Lubelskiej Brygady OT w Chełmie rozpoczęło 109 ochotników, a do 12 Wielkopolskiej Brygady OT powołano 112 ochotników.

Wakacyjne edycje 16-dniowego szkolenia podstawowego, tzw. „szesnastki” cieszą się dużym zainteresowaniem osób młodych, 60% powołanych w ten weekend ochotników z Lubelszczyzny i Wielkopolski to uczniowie i studenci, wśród ochotników byli też nauczyciele, dla których wakacyjna przerwa daje możliwość ukończenia 16-dniowego szkolenia bez kolizji z pracą.

Szkolenie podstawowe w czasie wakacji, nie różni się od szkoleń podstawowych organizowanych w WOT w innych terminach. To szesnaście dni bardzo intensywnych ćwiczeń, które są dużym  wyzwaniem i sprawdzianem dla kandydatów. Pierwszy dzień to wcielenie, czyli sprawy formalne, badania i testy sprawnościowe. Następne dni, to już wyłącznie zajęcia praktyczne, organizowane na terenie jednostki, na strzelnicach i pasach taktycznych podczas, których  ochotnicy mają okazję zapoznać się z podstawami strzelectwa, taktyki, topografii, łączności i pierwszej pomocy medycznej. Finałem jest tzw. „pętla taktyczna”, czyli sprawdzian zdobytych umiejętności. Szkolenie zwieńczy uroczysta przysięga wojskowa, która odbędzie się w Puławach (11 sierpnia) i w Biedrusku (10 sierpnia).

16-dniowe szkolenie podstawowe, tzw. „szesnastka” otwiera trzyletni cykl szkoleniowy Terytorialsów, który podzielony jest na trzy etapy: szkolenie indywidualne (pierwszy rok), specjalistyczne (drugi rok) i zgrywające (trzeci rok). W tym czasie żołnierze OT szkolą się w systemie weekendowym, w ramach tzw. szkoleń rotacyjnych, organizowanych w wymiarze minimum dwóch dni w miesiącu. Ponadto raz w roku każdym żołnierz OT uczestniczy w dwutygodniowym szkoleniu zintegrowanym organizowanym na poligonie.

Obecnie w Wojskach Obrony Terytorialnej pełni służbę ponad 20,5 tys. żołnierzy.

Fot. DWOT.

ppłk Marek Pietrzak
Rzecznik WOT

Załączniki

powiązane informacje

Kolejni oficerowie złożyli ślubowanie i dołączyli do WOT
Promocja oficerska,  Społeczne,  Zaciąg 
Zostań jednym z nas - „Wakacje z WOT”
Szkolenia i ćwiczenia,  Zaciąg,  Powołanie 
Przyjdź na kwalifikację wojskową - zostań Terytorialsem
Kwalifikacja wojskowa,  Zaciąg,  Powołanie 
Ostatnie przysięgi w ramach „Ferii z WOT”
Szkolenia i ćwiczenia,  Tradycja,  Zaciąg,  Przysięgi,  Klisz